Tlačivá a formuláre

Na tejto stránke nájdete všetky tlačivá a formuláre, ktoré si môžete stiahnuť kliknutím na text a v prípade potreby vyplniť a doniesť do materskej školy.

Splnomocnenie o prevzatí dieťaťa

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2021/22

NARIADENIE o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok

Podmienky prijatia dieťaťa

Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní 2% z daní