Planéta detí

Pripravované a plánované akcie pre deti

 • 13.2.-17.2.2023- Lyžiarský výcvik na Zochovej chate
 • 20.3. Fotenie detí – predškoláci tablo
 • Od 21.3. do 20.4.2023 /utorok a štvrtok/ plavecký výcvik v Limbachu
 • Motýlia záhrada – od 27.3. až do vypustenia motýľov
 • 28.3. Eko divadlo Malý princ
 • 30.3. Preventívne meranie zraku.
 • 27.4. Bubli rybačka na školskom dvore
 • Apríl In-line výcvik na našom dopravnom ihrisku – podľa dohody
 • 3.5. Divadlo Rozprávkový autobus
 • Máj Deň rodiny – podľa dohody
 • Exkurzia u hasičov
 • Návšteva Malokarpatskej knižnice
 • 1.jún Deň detí – športový deň s odmenami  a súťažami
 • celodenný výlet – podľa dohody
 • dopravná výchova na dopr. ihrisku s policajtmi
 • 16.6. od 16.h. – KARNEVAL!!!
 • 27.6. Rozlúčka s predškolákmi na školskom dvore

Operatívne doplníme ďalšie akcie.