Planéta detí

Pracovníci materskej školy

Riaditeľka MŠ : Lýdia Babalová

Zástupkyňa riaditeľky : Miroslava Holásková


Učiteľky

Daniela Havelková a Soňa Domoráková – trieda mravčekov (21 detí)
Monika Slamková a Mariana Novomeská – trieda lienok (22 detí)
Barbora Slamková a Jozefína Krchnáková – trieda medvedíkov (24 detí)
Lýdia Babalová, Michaela Volochová – trieda motýlikov (24 detí)
Alena Bohová a Miroslava Holásková – trieda včielok (25 detí)
Jarmila Gaštanová a Andrea Foldešová – trieda zajačikov (25 detí)


Upratovačky

Darina Kľúčiková, Katarína Harabinová, Dáša Kľúčiková


Vedúca jedálne

Nadežda Nagyová

Kuchárky

Viera Judiaková, Renáta Haradzinová, Zdenka Králová

Rada školy

Mgr. Mizerová Božena – delegovaný zástupca za zriaďovateľa
Gaštanová Jarmila – za pedagogických zamestnancov
Kľúčiková Darina – za nepedagogických zamestnancov
PaedDr. Adamová Veronika – delegovaný zástupca za zriaďovateľa
Halan Peter – delegovaný zástupca za zriaďovateľa
Mgr. Wagingerová Mária – delegovaný zástupca za zriaďovateľa
Novomeská Mariana – za pedagogických zamestnancov
Mgr. Imreová Zuzana – za rodičov
Ing. Takáčová Eva – za rodičov
Ing. Tajcnerová Jana – za rodičov
Mgr. Schwarz Alena – za rodičov

Počet dosiahnutých kreditov vo vzdelávacích programoch

Babalová Lýdia – 102 kreditov, prvá atestácia
Holásková Miroslava – 107 kreditov, prvá atestácia
Novomeská Mariana – 92 kreditov
Havelková Daniela – 67 kreditov
Volochová Michaela – 66 kreditov
Foldešová Andrea – 64 kreditov
Bohová Alena – 63 kreditov
Slámková Barbora – 63 kreditov
Krchnáková Jozefína – 61 kreditov
Zelinková Daniela – 61 kreditov
Slámková Monika – 36 kreditov