Planéta detí

2% z Vašich daní na našu činnosť

Milí rodičia!
Ak máte záujem o finančnú podporu nášho zariadenia, môžete tak urobiť poukázaním 2 % daní z príjmu.

Papiere máte k dispozícii u pani učiteliek v triede alebo v šatni. Budeme radi, ak oslovíte aj svojich blízkych. Vyplnené tlačivá prosím odovzdať na príslušný Daňový úrad. (V prípade Pezinka môžete doniesť do MŠ, pani riaditeľka ich osobne odnesie na pezinský Daňový úrad.)

Údaje o prijímateľovi:
Názov: SRRZ – RZ pri Materskej škole
Sídlo: Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 173196170404
Účet: SK34 5600 0000 0066 5849 9001
Banka: Prima / 5600

Vopred Vám všetkým ĎAKUJEME.
Lýdia Babalová