MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Výchovno-vzdelávacia správa

 

S p r á v u

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy, Svätoplukova 51, Pezinok

 za školský rok 2016/2017 si môžete pozrieť TU.

Prihlásenie