MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Pracovníci materskej školy

 

Riaditeľka MŠ                           Lýdia Babalová

Zástupkyňa riaditeľky              Miroslava Holásková

 

Učiteľky                                     Daniela Havelková a Soňa Domoráková  - trieda mravčekov (20 detí)

                                                 Monika Slamková a Mariana Novomeská – trieda lienok (21 detí)

 

                                                  Barbora Slamková a Jozefína Krchnáková – trieda medvedíkov (24 detí)

                                                  Lýdia Babalová, Michaela Volochová – trieda motýlikov (24 detí)

 

                                                  Alena Bohová a Miroslava Holásková – trieda včielok (25 detí)

                                                  Daniela Zelinková  a Andrea Foldešová – trieda zajačikov (25 detí)

 

Upratovačky                            Darina Kľúčiková

                                               Jozefína Lederleitnerová

                                               Martina Mrázová

Vedúca jedálne                       Petronela Čechovičová

 

Kuchárky                                 Viera Judiaková

                                                

                                               Renáta Haradzinová

 

Rada školy                        

                                                Mgr. Božena Mizerová - delegovaný zástupca za zriaďovateľa

                                                 Daniela Zelinková - za pedagogockých zamestnancov - predseda

                                                 Darina Kľúčiková - za nepedagogických zamestnancov

                                                 prof. Ing. Pavel Alexy PhD. - delegovaný zástupca za zriaďovateľa

                                                 Kovačovský Adam - delegovaný zástupca za zriaďovateľa

                                                 Mgr. Wagingerová Mária - delegovaný zástupca za zriaďovateľa

                                                 Monika Slamková - za pedagogických zamestnancov

                                                Mgr. Zuzana Bittnerová PhD.- za rodičov

                                                 PaedDr. Veronika Adámová - za rodičov

                                                 JUDr. Muráňová Radoslava - za rodičov

                                                 Mgr. Hlobeňová Katarína - za rodičov

Počet dosiahnutých kreditov vo vzdelávacích programoch

 

Monika Slamková - 37 kreditov

Daniela Zelinková - 63 kreditov

Barbora Slamková - 67 kreditov

Jozefína Krchnáková - 63 kreditov

Alena Bohová - 68 kreditov

Daniela Havelková - 67 kreditov

Andrea Foldešová - 64 kreditov

Mariana Novomeská - 92 kreditov

Miroslava Holásková - 107 kreditov + ukončená atestácia

Zuzana Klimová- 89 kreditov

Lýdia Babalová - 102 kreditov + ukončená atestácia

 

 

Prihlásenie