MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Projekty podporujúce zdravie detí

PROJEKTY podporujúce zdravie detí

Zdravé zúbky

Naša materská škola je zapojená do úspešného projektu „Zdravé zúbky".  Na projekte spolupracujeme s pedostomatológom : MUDr. Evou Bejdakovou.

Pravidelne navštevuje našu materskú školu a realizuje preventívne prehliadky pre všetky deti. V prípade neprítomnosti dieťaťa alebo nálezu zubného kazu sú rodičia predvolaní do zubnej ambulancie v priestoroch Mestského zdravotného strediska.

V prípade, ak má vaše dieťa iného zubára, túto skutočnosť prosím nahláste triednej učiteľke.

Deti predškolských tried sa oboznamujú s ústnou hygienou a správnym čistením zúbkov denne po obede. Pred odpočinkom si umývajú zúbky aby tak získali správny návyk, ktorý vedie k zdravým zúbkom.

V našej materskej škole si deti umývajú zúbky kefkami značky Curaprox a detskou zubnou pastou ELMEX.

 

Aby naše deti správne rozprávali

môžu navštíviť klinického logopéda, pani Mgr. Danu Bernhauserovú - poliklinika Pezinok.

 

 

 

Prihlásenie