MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Krúžková činnosť

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Keramický krúžok 2x týždenne

vedie pani Bizmayerová z Centra voľného času.  Prebiehať bude podľa rozpisu uvedeného pri vstupe do jednotlivých tried.

Anglický jazyk 2x týždenne 1 vyučovacia hodina 30 min )

 kurz podľa modernej učebnice a metodiky PLAYTIME

Vytvorený na učenie angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí tejto vekovej skupiny

Využitie moderných prvkov: informačné technológie

Z reálneho prostredia materskej školy s rovesníkmi

Interaktívna spolupráca lektora s rodičmi

Cena: Platba prevodom za polrok

1. polrok 50 €

( október - január + učebnica )

2. polrok 50€ ( február - jún )

Tanečná príprava 

Sunny Dance

- dva krát za týždeň

 

 

Prihlásenie