MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Kalendár akcií

termín: JANUÁR

 

1. Divadelné predstavenie "Kúzelnícka show" - 24.01.

2. Výstavka výtvarných prác v Častovskej pekárni                 

3. Lyžiarsky výcvik na Zochovej chate - podľa snehových podmienok                                                       

            

 

 termín: FEBRUÁR

 

1. Výzdoba k Fašiangom                                                            

2. Divadelné predstavenie Divadlo zo šuplíka - 15.02.                                     

3. Plenárna schôdza ZR                                                         

 

 termín: MAREC

                                              

1. Vytvoriť kútik s pokusmi klíčenia v rámci tried 

2. Divadelné predstavenie "Pod hríbikom" - 20.03.

3. Výzdoba K Veľkonočným sviatkom v rámci tried              

4. Maľovanie kraslíc s účasťou rodičov - 27.03.                           

5. Motýlia záhrada.                                                                     

6. Návšteva Malokarpatskej mestskej knižnice                      

     (predškoláci)                                                       

7. Návšteva ZŠ Kupeckého a Bielenisko pred zápisom

                                                       

 

termín: APRÍL

 

1. Neline divadlo - 19.04. 

2. Fotenie deti, predškoláci na tablo                                     

3. Exkurzia v Hasičskom zbore                                                   

4. Deň Zeme – výtvarná súťaž.                                                   

5. Exkurzia v SOŠ PZ v PK                                                    

 

 termín: MÁJ

 

1. Deň rodiny– oslava sviatku matiek aj otcov                          

   ( Príprava  programu  s účasťou rodičov)                                                                      

2. Preventívna zubná prehliadka

3. Plavecký výcvik     

4. Divadlo "Klick klack" - 10.05.  

5. Návšteva Malokarpatskej knižnice                                                          

 

 termín: JÚN

 

1. Osláviť s deťmi MDD  - športový deň

2. Výlet podľa dohody                                                     

3. Karneval – areál MŠ s rodičmi - 15.06.                                         

   ( účasť detí v maskách, program, bufet )

4. Rozlúčka s predškolákmi - 28.06.                                                      

 

 

Ostatné aktivity podľa návrhov pani učiteliek, potrieb a okolností.

 

 

Počas celého roka sa zapájať do zberu papiera    

Prerušenie prevádzky počas leta bude v mesiaci Júl                 

 

 

 

Prihlásenie