MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Prihláška

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2018/2019

podrobnejšie informácie je možné stiahnuť tu.

 

Spoločný zápis na školský rok 2018/2019 bude

16. mája 2018

(podrobnejšie informácie sú na tlačive žiadosti)

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok

na školský rok 2018/2019 je možné stiahnuť tu.

 

 

Prihlásenie